Wywiady z nestorami filozofii polskiej

Wywiad 1.: prof. Andrzej Grzegorczyk

Wywiad 2.: prof. Andrzej Półtawski

Wywiad 3.: prof. Marian Przełęcki

Wywiad 4.: prof. Antoni Bazyli Stępień

Wywiad 5.: ks. prof. Tadeusz Ślipko

Wywiad 6.: prof. Juliusz Domański

Wywiad 7.: prof. Władysław Stróżewski

Wywiad 8.: prof. Adam Nowaczyk

Wywiad 9.: prof. Witold Marciszewski