Prezydium

Kadencja 2020-2023

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski) (strona www)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Wiceprzewodniczący: dr hab. Artur Szutta, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Członek Prezydium: prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)