Komisje

Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania

Komisja ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki