Komisje

Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania

Przewodniczący: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN

Członkowie: prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, prof. dr hab. Paweł Kawalec

Komisja ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki

Przewodniczący: dr hab. Artur Szutta, prof. UG

Członkowie: prof. dr hab. Anna Brożek, prof. dr hab. Adam Grobler, prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, prof. dr hab. Justyna Miklaszewska, prof. dr hab. Aldona Pobojewska, dr Maria Pleskaczyńska