Cele i zadania KNF

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk jest samorządną reprezentacją uczonych uprawiających dyscypliny filozoficzne.

Główne cele Komitetu to:

 • integracja polskiego środowiska filozoficznego,
 • podwyższenie poziomu badań naukowych w zakresie filozofii i akcentowanie znaczenia uczciwości naukowej,
 • podwyższenie poziomu kształcenia filozoficznego,
 • zwiększenie udziału filozofii w edukacji na różnych poziomach i w dyskursie publicznym,
 • nawiązanie i podtrzymanie naukowej współpracy polskich filozofów z filozofami z zagranicy oraz promocja polskiej myśli filozoficznej.

Aby realizować te cele, Komitet monitoruje zmiany w systemie szkolnictwa w Polsce, stan badań w zakresie filozofii i kształcenia filozoficznego, tendencje w edukacji filozoficznej i społecznym wizerunku filozofii oraz dokonuje ich oceny.

Do szczegółowych zadań Komitetu należą m.in.:

 • rozważanie istotnych problemów dyscypliny filozofia lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych, a także upowszechnianie ich wyników,
 • ocenianie stanu i potrzeb dyscypliny filozofia,
 • przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych,
 • współpraca z organami rządowymi w zakresie ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscypliny filozofia,
 • inicjowanie badań naukowych,
 • współpraca przy przygotowywaniu multidyscyplinarnych opracowań naukowych,
 • dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie,
 • ocena wydawnictw naukowych,
 • współpraca w zakresie wspierania początkujących naukowców,
 • analiza i ocena programów nauczania i zabieranie głosu w sprawach związanych z kształceniem kadry naukowej.

Wszystkie działania Komitetu zostały szczegółowo określone w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w regulaminie KNF.