Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria (ISSN 1230-1493) jest polskim kwartalnikiem naukowym poświęconym tematyce filozoficznej, wydawanym przez Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pod obecnym tytułem ukazuje się od roku 1992. Wszystkie artykuły od numeru 1/2011 są dostępne bezpłatnie na stronie czasopisma: https://journals.pan.pl/pfns/

Przegląd Filozoficzny publikuje teksty prezentujące doniosłe koncepcje filozoficzne oraz oryginalne i twórcze idee. Kluczowym kryterium doboru tekstów do publikacji jest ich wartość naukowa.

W Przeglądzie Filozoficznym publikowane są przede wszystkim rozprawy naukowe. W wybranych numerach ukazują się też polemiki, przekłady, wywiady, recenzje, szkice popularyzatorskie oraz materiały archiwalne. Zeszyty ukazujące się w trzech pierwszych kwartałach każdego roku mają zróżnicowaną tematykę. W niektórych z nich zamieszamy bloki tekstów poświęconych konkretnym postaciom czy istotnym zagadnieniom filozoficznym. Czwarty numer ma charakter monograficzny i jest poświęcony myśli wybranego wybitnego filozofa.