Aktualności

Nowe władze KNF PAN

Podczas pierwszego w kadencji 2020-2023 posiedzenia Komitetu wybrano nowe władze KNF PAN w następującym składzie: 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Wiceprzewodniczący: dr hab. Artur Szutta, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Członek Prezydium: prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)


Wybory do Komitetów Naukowych PAN

Dnia 7.11.2019 Władze PAN ogłosiły informację o wyborach do komitetów naukowych PAN. Szczegółowe informacje o wyborach znajdują się na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/, natomiast system wyborczy jest dostępny na stronie https://wyborykomitetow2019.pan.pl/. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące harmonogramu wyborów oraz rejestracji.

Uproszczony harmonogram:
12–20.11.2019 – Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
22.11-11.12.2019 – Kilkuetapowa weryfikacja zgłoszeń
16–20.12.2019 – Wybory
6–15.01.2020 – Wybory uzupełniające

Uproszczona instrukcja obsługi systemu:
Rejestracja w systemie wyborczym (https://wyborykomitetow2019.pan.pl/Account/Register) wymaga podania adresu e-mail, imienia i nazwiska, afiliacji (nazwy uczelni), nru ORCID. Należy także podać nazwę komitetu, w ramach którego będzie można oddać głos oraz kandydować. Chęć kandydowania można zasygnalizować, wybierając opcję „chcę kandydować” oznaczoną kolorem zielonym. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”. Aby zakończyć rejestrację, należy zweryfikować konto pocztowe poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości przesłanej na adres podany przy rejestracji. Link aktywacyjny będzie ważny przez 48 godzin od momentu zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.

Nr ORCID można odnaleźć w rejestrze dostępnym na stronie https://orcid.org/, korzystając z opcji wyszukiwania lub po zalogowaniu na konto. Opcja „bez afiliacji” oraz „nie posiadam nru ORCID” jest przeznaczona dla pracowników emerytowanych.