Members

prof. dr hab. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Adam Grobler, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr hab. Tomasz Homa, Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Janeczek

prof. dr hab. Elżbieta Jung, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Roman Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Jan Noras, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Tereza Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Sady

prof. dr hab. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Tadeusz Szubka, Stefan Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Artur Szutta, Uniwersytet Gdański

dr hab. Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Monika Walczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński