Members

prof. dr hab. Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (website)

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (członek PAN), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Adam Grobler, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr hab. Tomasz Homa, Akademia Ignatianum w Krakowie (website)

prof. dr hab. Elżbieta Jung, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (website)

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Roman Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (website)

dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (website)

prof. dr hab. Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (website)

prof. dr hab. Andrzej Jan Noras, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Tereza Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (website)

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, Uniwersytet Warszawski (website)

prof. dr hab. Wojciech Sady (website)

prof. dr hab. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Tadeusz Szubka, Stefan Uniwersytet Szczeciński (website)

dr hab. Artur Szutta, Uniwersytet Gdański

dr hab. Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (website)

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Monika Walczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Jan Woleński (członek rzeczywisty PAN), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (website)

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński (website)

Honorary Members

prof. dr hab. Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski